Hoe meet je de pH-waarde in grond en waarom? 

5 juli 2023
2 min leestijd

Bij het tuinieren of onderzoeken van bodemgezondheid is het meten van de pH-waarde in de grond een cruciale stap. De pH-waarde in de grond beïnvloedt de beschikbaarheid van voedingsstoffen voor planten, de bodemstructuur en de groei van micro-organismen. In deze blog leggen we uit hoe je de pH-waarde in de grond kunt meten en waarom dit belangrijk is.

Er zijn verschillende methoden om de pH-waarde van de grond te meten, van eenvoudige thuistestkits tot geavanceerdere laboratoriumtests. Deze metingen kunnen inzicht geven in de algehele gezondheid van de bodem, en helpen om eventuele problemen met betrekking tot bodemvruchtbaarheid en plantengroei te identificeren.

Bij het meten van de pH-waarde is het belangrijk om te begrijpen hoe de schaal werkt. Een zuur bodem heeft een pH-waarde tussen 0 en 7, terwijl een alkalische bodem een pH-waarde tussen 7 en 14 heeft. Verschillende plantensoorten hebben verschillende pH-voorkeuren, en sommige planten gedijen goed in zure grond, terwijl andere het beter doen in een meer basische omgeving.

Wat Is pH-Waarde?

De pH-waarde is een maat voor de zuurgraad van een oplossing of een omgeving, zoals de grond. Het is gedefinieerd op de pH-schaal, een bereik van 0 tot 14, waarbij een pH-waarde van 7 als neutraal wordt beschouwd. Waarden onder 7 worden als zuur beschouwd, terwijl waarden boven 7 als basisch (of alkalisch) worden aangeduid.

Het begrip pH is afkomstig van het Latijnse potentia Hydrogenii, wat 'kracht van waterstof' betekent. Dit verwijst naar de concentratie van waterstofionen (H+) aanwezig in een oplossing. De pH-waarde is afhankelijk van de hoeveelheid waterstofionen en geeft aan hoe zuur of basisch een oplossing is.

Een verschil van één pH-eenheid betekent dat de concentratie van waterstofionen 10 keer hoger of lager is. Bijvoorbeeld, een pH van 4 is tien keer zuurder dan een pH van 5 en honderd keer zuurder dan een pH van 6.

De pH-schaal is belangrijk voor het bepalen van de geschiktheid van grond voor bepaalde gewassen en planten. Elk gewas en elke plant heeft een specifieke gewenste pH-bereik waarin het het beste kan groeien. De pH-waarde van de grond beïnvloedt de beschikbaarheid en opname van voedingsstoffen door planten. Als de grond te zuur of te basisch is, kunnen bepaalde voedingsstoffen minder beschikbaar zijn voor de plant, wat kan leiden tot minder groei of zelfs het afsterven van de plant.

Bron

Belang van pH-waarde in grond

De pH-waarde van de grond is een cruciale factor voor de gezondheid en groei van planten. Een optimale pH-waarde zorgt voor een evenwichtige bodem, waarin voedingsstoffen voor planten gemakkelijker beschikbaar zijn. Het belang van de pH-waarde in grond is duidelijk als we het effect ervan op planten, voedingsstoffen en de bodemkwaliteit kennen.

Planten hebben de juiste pH-waarde nodig om te groeien en te gedijen. Verschillende plantensoorten hebben specifieke pH-vereisten; sommige geven de voorkeur aan zure grond, terwijl andere beter groeien in een alkalische omgeving. Een onjuiste pH-waarde kan leiden tot stress bij planten, wat resulteert in een zwakke groei en productie.

Voedingsstoffen zijn een essentieel aspect van de groei van planten, en een evenwichtige pH-waarde draagt bij aan een betere opname van deze voedingsstoffen. Bij een optimale pH-waarde kunnen micro-organismen die essentieel zijn voor de bodemkwaliteit en -structuur goed gedijen en hun processen uitvoeren, zoals het vrijmaken van opgesloten voedingsstoffen uit organisch materiaal.

De bodem zelf kan ook aanzienlijk worden beïnvloed door de pH-waarde. Een hogere of lagere pH-waarde dan ideaal kan leiden tot verlies van bodemstructuur, wat resulteert in verdichting of afname van het waterhoudend vermogen. Dit heeft op zijn beurt invloed op het vermogen van planten om water en voedingsstoffen op te nemen. Bovendien kunnen extreme pH-waarden leiden tot een afname van het aantal nuttige micro-organismen in de bodem, wat essentieel is voor de afbraak van organisch materiaal en het onderhouden van een gezond bodemleven.

Deze blog vind je wellicht ook interessant…

Uitleg over grondsoorten die in jouw tuin voor kunnen komen

Factoren die de pH-waarde beïnvloeden

De pH-waarde van de grond is een belangrijke factor die de groei en ontwikkeling van planten beïnvloedt. Verschillende factoren kunnen de pH-waarde van de grond beïnvloeden, waaronder aarde, kalk, zuurgraad, weer, kraanwater en organische stof.

Aarde en grondsoorten

De samenstelling van de grond speelt een grote rol bij het bepalen van de pH-waarde. Zandgronden zijn over het algemeen zuurder dan kleigronden. Dit komt doordat zandgronden sneller water en voedingsstoffen laten doorsijpelen, waardoor er minder kans is op ophoping van basische stoffen.

Kalk

Kalk is een natuurlijke stof die de pH-waarde van de grond kan verhogen, waardoor de grond minder zuur wordt. Het toevoegen van kalk is een gebruikelijke manier om de pH-waarde van zure grond te verhogen en een betere omgeving voor planten te creëren.

Weer en neerslag

Zowel regenwater als zure regen kunnen invloed hebben op de pH-waarde van de grond. Regenwater is vaak licht zuur, maar zure regen, veroorzaakt door luchtvervuiling, kan een grotere invloed hebben op de pH-waarde van de grond. Dit geldt met name in gebieden met zure regenval.

Kraanwater

Kraanwater bevat minerale zouten die invloed kunnen hebben op de pH-waarde van de grond. In sommige gebieden heeft kraanwater van nature een hogere pH-waarde, wat de pH-waarde van de grond kan verhogen.

Organische stof

De hoeveelheid en soort organische stof in de grond kan ook de pH-waarde beïnvloeden. De afbraak van organische stof door micro-organismen kan leiden tot de productie van zuren, waardoor de pH-waarde van de grond afneemt. Compost, mest en andere organische stoffen kunnen van invloed zijn op de pH-waarde, afhankelijk van hun samenstelling.

Het is belangrijk om rekening te houden met deze factoren bij het bepalen en aanpassen van de pH-waarde van de grond. Door de pH-waarde op het juiste niveau te houden, kunnen planten optimaal groeien en gezond blijven.

Bepalen van de pH-Waarde

Het meten van de pH-waarde in grond is belangrijk om de zuurtegraad van de bodem te bepalen. Een correcte pH-waarde is cruciaal voor een gezonde groei van planten, het gazon en bomen. Hieronder wordt uitgelegd hoe je de pH-waarde in grond kunt meten en waarom dit belangrijk is.

Een van de meest gebruikte instrumenten om de pH-waarde van de bodem te meten, is een pH-meter. Een pH-meter is een draagbaar apparaat dat wordt gebruikt om de zuurtegraad van een bepaald monster te meten. Er zijn verschillende soorten pH-meters, zoals pen-, potlood- en sonde-pH-meters. Alle soorten pH-meters werken op ongeveer dezelfde manier: ze meten de accumulatie van ionen op hun elektroden wanneer ze in contact komen met het bodemmonster. Hierdoor kunnen ze de zuurgraad van de bodem nauwkeurig bepalen.

Voor het meten van de pH-waarde in grond is het belangrijk om een geschikt monster te verkrijgen. Begin met het verzamelen van grondmonsters van verschillende gebieden op de locatie die je wilt testen. Meng de monsters en verwijder eventuele stenen, wortels of andere puin. Vervolgens kan een klein monster genomen worden voor de meting.

Om de pH-waarde in grond te meten met een pH-meter, volg je de onderstaande stappen:

 1. Schakel de pH-meter in en kalibreer deze volgens de instructies van de fabrikant.
 2. Plaats het monster in een schone container en voeg gedestilleerd water toe in een verhouding van 1:1 (een deel grond en een deel water).
 3. Roer het mengsel goed en laat het enkele minuten bezinken.
 4. Plaats de elektrode van de pH-meter in het mengsel en wacht tot de meting stabiel wordt.
 5. Noteer de pH-waarde die op de meter wordt weergegeven.
 6. Spoel de elektrode met gedestilleerd water en droog deze voorzichtig af met een zachte doek.

Door de pH-waarde van de grond te meten en te analyseren, kan je beter bepalen welke soorten planten geschikt zijn voor de locatie en of er bodemaanpassingen nodig zijn. Bovendien zorgt een adequaat pH-niveau ervoor dat de voedingsstoffen in de grond optimaal beschikbaar zijn voor de planten, wat leidt tot een betere groei en opbrengst.

Materialen en methoden om pH-Waarde te meten

Bij het meten van de pH-waarde in grond, zoals turf, veengrond of potgrond, zijn er enkele belangrijke materialen en methoden die kunnen worden gebruikt. Hieronder zullen we kort de benodigde materialen en methoden toelichten om een nauwkeurige meting van de pH-waarde te verkrijgen.

Een van de basisbenodigdheden is gedestilleerd water. Gedestilleerd water is belangrijk omdat het helpt om de pH-waarde van de grond te stabiliseren en een betrouwbare meting mogelijk te maken. Meng de grond met gedestilleerd water in een verhouding van één deel grond op twee delen water.

Om het grondmonster te verkrijgen, gebruikt men een speciale boor. Deze boor haalt grond van verschillende dieptes, afhankelijk van de behoefte. Het is essentieel om te weten dat de concentratie van elementen zoals zink en koper, evenals ionen zoals waterstof en hydroxide, aanwezig zijn in de grond en invloed hebben op de pH-waarde.

Om de pH-waarde daadwerkelijk te meten, kan je gebruik maken van een pH-meter of pH-strips, die de kleur veranderen op basis van de zuurgraad van het monster. Bij het gebruik van pH-strips dienen de meest neutrale kleuren als referentie. Deze kleuren geven een pH-waarde van ongeveer 7 aan.

Het is belangrijk om te onthouden dat de pH-waarde kan variëren afhankelijk van de aard van de grond en de aanwezige stoffen. Zo zal veengrond waarschijnlijk een lagere pH-waarde hebben dan potgrond. De toevoeging van stoffen zoals citroensap of kalk kan het kalkgehalte veranderen en daardoor de pH-waarde beïnvloeden.

Bij het interpreteren van de resultaten moet men rekening houden met de mogelijkheid van fouten. Het is daarom raadzaam om meerdere metingen uit te voeren en deze te vergelijken om zo een betrouwbaarder beeld van de zuurgraad van de grond te krijgen.

Aanpassen van de pH-Waarde

De pH-waarde van de grond is essentieel voor de groei en gezondheid van planten. Het aanpassen van de pH-waarde is belangrijk om een goede balans van voedingsstoffen te garanderen. Mineralen, meststoffen en sporenelementen zijn noodzakelijk voor plantengroei en worden beter opgenomen in een grond met een optimale pH-waarde.

Een zure bodem heeft negatieve gevolgen voor gazon, planten en bodemleven. Zo kan het leiden tot mosvorming, minder opname van noodzakelijke voedingsstoffen en zware metalen zoals ijzer en mangaan die schadelijk kunnen zijn voor de plant en bodemleven. Om de hoeveelheid zware metalen te verminderen, is het belangrijk om de pH-waarde van de zure grond te verhogen.

Bij het aanpassen van de pH-waarde zijn verschillende stoffen van belang. Zo spelen calcium, stikstof en fosfaat een rol bij het neutraliseren van een zure bodem. Een effectieve manier om de pH-waarde te verhogen is door bekalken. Dit proces bestaat uit het toevoegen van calciumrijke stoffen (bijvoorbeeld kalk) aan de zure grond.

Naast bekalken kan het gebruik van compost en kunstmest helpen om de pH-waarde te verhogen. Compost werkt goed omdat het rijk is aan organisch materiaal en het bodemleven stimuleert, wat zorgt voor een betere opname van voedingsstoffen. Kunstmest met stikstof, fosfaat en andere mineralen kan de balans van voedingsstoffen in de bodem verbeteren, waardoor de pH-waarde stabieler wordt.

Bij het aanpassen van de pH-waarde is het belangrijk om rekening te houden met de specifieke behoeften van de planten en het gazon. Sommige plantensoorten groeien bijvoorbeeld goed op zure grond, zoals rododendrons en azalea's. Het is daarom aan te raden om de pH-waarde in verschillende delen van de tuin te meten, zodat de grond aangepast kan worden aan de behoeften van de planten die er groeien. Dit leidt tot een gezondere tuin en een rijkere bodem.

Grondsoorten en pH-Waarde

Grondsoorten variëren sterk in chemische samenstelling, wat invloed heeft op de pH-waarde van de bodem. In dit deel bespreken we de verschillende grondsoorten, en hoe ze bijdragen aan de vorming van een neutrale, basische of zuurdere bodem.

Neutrale bodem: Een neutrale bodem heeft een pH-waarde rond de 7. Dit type grond biedt een uitstekende basis voor de meeste planten en gewassen, omdat essentiële voedingsstoffen beter beschikbaar zijn bij deze pH-waarde. Loam is een voorbeeld van een neutrale bodem.

Basische bodem: Een basische bodem heeft een pH-waarde hoger dan 7 en is rijk aan basische elementen, zoals calcium en magnesium. Deze verhoogde pH-waarde kan ervoor zorgen dat sommige planten minder goed groeien, omdat de beschikbaarheid van voedingsstoffen, zoals ijzer en fosfor, vermindert. Kalksteen is een voorbeeld van een basische grondsoort die de pH-waarde van de bodem verhoogt.

Er zijn diverse manieren om de pH-waarde in grond te meten. Een veelgebruikte methode is met behulp van een pH-meter. Deze meet het zuur- of basisniveau van grond door middel van een elektrode. Voor een juiste meting is het belangrijk om meerdere metingen op verschillende dieptes uit te voeren om de algemene pH-waarde van de bodem te bepalen.

De pH-waarde van grond is van groot belang voor de groei en gezondheid van planten. Bij het planten van gewassen of het creëren van een tuin, is het van cruciaal belang om rekening te houden met de grondsoort en de pH-waarde. Afhankelijk van de behoeften van de planten, kan het nodig zijn om de pH-waarde van de bodem te veranderen. Bijvoorbeeld, door het toevoegen van kalk om een zure bodem basischer te maken of door het toevoegen van zwavel om de pH te verlagen.

Inzicht in de chemische eigenschappen van grondsoorten en het meten van de pH-waarde helpt bij het maken van weloverwogen beslissingen over gewassen, planten en landschapsontwerpen. Het is belangrijk om regelmatig de pH-waarde te testen om veranderingen in bodemkwaliteit te monitoren en indien nodig aan te passen voor optimale groeiomstandigheden.

Veelgestelde vragen

Hoe gebruik je een pH-meter voor grond?

Om de pH-waarde van de grond te meten met een pH-meter, volg je de volgende stappen:

 1. Verzamel een grondmonster van het te testen gebied.
 2. Bereid het grondmonster voor door het te zeven en puin te verwijderen.
 3. Maak het meetinstrument schoon en zorg ervoor dat het goed gecalibreerd is.
 4. Plaats de pH-meter in het grondmonster en wacht tot de meting stabiel is voordat je de waarde afleest.

Het is belangrijk om de instructies van de fabrikant te volgen en de pH-meter na gebruik goed schoon te maken en op te bergen.

Welke soorten pH-meters zijn er voor grondmeting?

Er zijn verschillende soorten pH-meters verkrijgbaar voor grondmeting:

 1. Pen-type pH-meters: draagbaar, compact en eenvoudig te gebruiken. Vaak minder nauwkeurig dan andere typen meters.
 2. Draagbare pH-meters: nauwkeuriger dan pen-type meters en bieden meer geavanceerde functies.
 3. Tafelmodel pH-meters: ontworpen voor laboratoriumgebruik en bieden de hoogste nauwkeurigheid en functionaliteit.

Hoe betrouwbaar zijn digitale pH-meters voor grond?

Digitale pH-meters kunnen zeer betrouwbaar zijn, mits ze correct worden gebruikt en onderhouden. Nauwkeurigheid kan variëren afhankelijk van het type en merk van de meter, evenals de omstandigheden waarin deze wordt gebruikt.

Wat is het belang van de pH-waarde voor de bodemkwaliteit?

De pH-waarde van de bodem is belangrijk omdat het de beschikbaarheid van voedingsstoffen en het vermogen van planten om deze op te nemen beïnvloedt. Een optimale pH-waarde zorgt voor de beste omstandigheden voor de groei van planten, terwijl een te hoge of te lage pH de opname van voedingsstoffen kan belemmeren en plantengroei kan beperken.

Hoe vaak moet je de pH-waarde van de grond meten?

Het is aanbevolen om minstens één keer per jaar de pH-waarde van de grond te meten, bij voorkeur in het voorjaar, wanneer de bodemvochtigheid optimaal is. Bij intensieve teelt of wanneer er problemen met de bodemkwaliteit zijn, kan het verstandig zijn om vaker metingen uit te voeren.

Hoe kun je de pH-waarde van de grond aanpassen?

Om de pH-waarde van de grond aan te passen, kan je kalk (calciumcarbonaat) toevoegen om de pH te verhogen, of zwavel toevoegen om de pH te verlagen. Het is belangrijk om voorzichtig te zijn bij het aanpassen van de pH, omdat overdosering tot nieuwe problemen kan leiden. 

Geschreven door

Erick

Ik ben een echt buitenmens en doe niets liever dan heerlijk in de tuin bezig zijn. Daarnaast is schrijven een grote hobby van mij. Deze twee kan ik perfect combineren door middel van deze blog. Op deze manier probeer ik mijn kennis en enthousiasme over tuinieren over te kunnen brengen op anderen.

Meer over

Lees ook onze andere artikelen