Privacy

Uw persoonsgegevens worden niet door ons verwerkt. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn bewaren wij voor een maximum van 180 dagen uw IP-adres. Wij nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus. Met passende technische maatregelen doen wij er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en verlies. Uw persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Wilt u inzage in uw gegevens of wilt u dat uw gegevens worden verwijderd dan kunt u contact opnemen via hallo@inmijntuin.nl. Wij zullen u binnen een tijdsbestek van vier weken informeren.

Advertenties

Ezoic is een bedrijf dat advertenties op deze site aanbiedt. Om te zien welke gegevens Ezoic verzamelt, hoe zij die gebruiken, en welke rechten u hebt op uw gegevens, klik hier.

Als u een overzicht wilt zien van de verzoeken om gebruikersinformatie te kennen, verzoeken om gebruikersinformatie te wissen en verzoeken om af te zien van naleving van de CCPA die dit bedrijf heeft ontvangen: http://g.ezoic.net/privacy/inmijntuin.nl/annualRequestSummary betreffende www.inmijntuin.nl