Wat is mest met een lagere stikstofconcentratie?

4 juli 2023
1 min leestijd

Mest met een lagere stikstofconcentratie is een type meststof waarbij de hoeveelheid stikstof die vrijkomt bij toepassing op het land verminderd wordt, zonder de bodemvruchtbaarheid negatief te beïnvloeden. Het verlagen van de concentratie in mest kan op verschillende manieren worden bereikt, bijvoorbeeld door het gebruik van innovatieve technieken voor mestverwerking.

In deze blog worden de methoden en technieken besproken waarmee mest met een lagere stikstofconcentratie kan worden geproduceerd, alsmede de potentiële voordelen die dit type meststof biedt. Het doel is om inzicht te geven in de mogelijkheden die er zijn om op een verantwoorde en duurzame manier om te gaan met meststoffen.

Wat is mest met lagere stikstofconcentratie

Mest met lagere stikstofconcentratie is een alternatief voor traditionele meststoffen die een grotere hoeveelheid stikstof bevatten. Meststoffen met een lagere stikstofconcentratie zijn bedoeld om de negatieve milieueffecten van stikstof in de bodem te verminderen, terwijl ze planten toch voorzien van de voedingsstoffen die ze nodig hebben.

De concentratie van stikstof in mest is van groot belang, aangezien een te hoge concentratie kan leiden tot problemen zoals verzuring van de bodem, verminderde biodiversiteit en vervuiling van oppervlaktewateren. In mest met lagere stikstofconcentratie wordt de hoeveelheid stikstof verminderd, waardoor er minder kans is op negatieve gevolgen voor het milieu.

Meststoffen met lagere stikstofconcentratie kunnen op verschillende manieren worden geproduceerd. Een methode is het aanpassen van de samenstelling van dierlijk mest, door bijvoorbeeld het dieet van de dieren te veranderen of mest van verschillende dieren te mengen. Een andere methode is het gebruik van biologische meststoffen die van nature een lagere stikstofconcentratie hebben, zoals compost of groenbemesters.

Het toepassen van mest met lagere stikstofconcentratie kan verschillende voordelen hebben. Ten eerste kan het de negatieve milieu-impact van landbouw verminderen en bijdragen aan een betere bodemkwaliteit. Daarnaast kan het gebruik van mest met een lagere stikstofconcentratie leiden tot een lager risico op het overschrijden van stikstofnormen die door overheden zijn vastgesteld.

Hoewel mest met lagere stikstofconcentratie positieve effecten kan hebben, is het belangrijk om in gedachten te houden dat meststoffen nog steeds moeten voldoen aan de voedingsbehoeften van de planten en gewassen. 

Welke soorten mest hebben lagere stikstofconcentraties?

Er zijn verschillende soorten mest met lagere stikstofconcentraties, die geschikter zijn voor toepassing in landbouw, tuinbouw en het milieu. Dit zijn enkele van deze mestsoorten:

Vaste mest

Vaste mest is een mengsel van stro, dierlijke uitwerpselen en ander organisch materiaal. Het heeft over het algemeen een lagere stikstofconcentratie dan drijfmest, omdat het stro en de andere materialen de stikstof verdunnen. Bovendien wordt de stikstof in vaste mest langzamer afgebroken dan in drijfmest, waardoor de stikstof over een langere periode beschikbaar is voor gewassen.

Compost

Compost is een meststof die voornamelijk bestaat uit plantenresten, zoals bladeren, etensresten en ander organisch materiaal. Het is ook een goede bron van voedingsstoffen voor de bodem, maar heeft een lagere stikstofconcentratie dan dierlijke mest. Door composteerprocessen worden organische verbindingen omgezet in humus, waardoor de stikstofconcentratie nog verder afneemt.

Groenbemesting

Groenbemesters zijn planten die speciaal worden geteeld om als meststof te dienen en direct in de bodem worden ondergewerkt. Ze hebben over het algemeen een lagere stikstofconcentratie dan dierlijke meststoffen, omdat ze rechtstreeks uit planten worden gewonnen. Groenbemesters kunnen echter wel bijdragen aan een betere bodemstructuur en het vastleggen van stikstof uit de lucht.

Vloeibare meststoffen

Vloeibare meststoffen zijn meststoffen die worden opgelost in water en op die manier worden toegediend aan de bodem. Ze hebben meestal een lagere stikstofconcentratie dan drijfmest, omdat ze worden verdund met water. Het voordeel van vloeibare meststoffen is dat ze nauwkeuriger kunnen worden gedoseerd en gemakkelijker te verspreiden zijn over het land.

Organische-minerale meststoffen

Dit zijn meststoffen die zowel organische als minerale componenten bevatten. De organische component kan bestaan uit bijvoorbeeld vaste mest, compost of groenbemesters, terwijl de minerale component afkomstig is van synthetische meststoffen. Door de combinatie van beide componenten hebben organische-minerale meststoffen vaak een lagere stikstofconcentratie dan puur organische of synthetische meststoffen.

Deze blog vind je wellicht ook interessant...

Wat is langzaam vrijkomende meststof? (Uitgebreide uitleg)

Effecten op de tuin

Een meststof met een lagere stikstofconcentratie heeft verschillende effecten op de tuin. Allereerst zorgt het voor een meer gebalanceerde voeding voor de planten. Een te hoge stikstofconcentratie kan namelijk leiden tot te snelle groei en een zwakkere plantstructuur. Door een lagere concentratie krijgen planten voldoende voedingsstoffen, maar wordt overdaad voorkomen.

Daarnaast vermindert het gebruik van meststoffen met een lagere stikstofconcentratie de kans op uitspoeling en vervuiling van het grondwater. Deze meststoffen bevatten vaak meer organische stof, wat helpt om voedingsstoffen beter in de bodem vast te houden. Hierdoor worden de voedingsstoffen geleidelijk opgenomen door de planten, in plaats van te snel in het grondwater terecht te komen.

Een ander positief effect op de tuin is het minimaliseren van bodemverontreiniging. Stikstofrijke meststoffen kunnen leiden tot verzuring van de bodem. Wanneer tuinen voldoende voedingsstoffen krijgen zonder overdadig stikstof, blijft de bodemkwaliteit behouden.

Ten slotte bevordert mest met een lagere stikstofconcentratie een gezonder bodemleven. Organismen zoals wormen en bacteriën, die een belangrijke rol spelen in de vruchtbaarheid en structuur van de bodem, hebben baat bij een gebalanceerde hoeveelheid stikstof. Dit resulteert in een betere bodemstructuur en -kwaliteit in de tuin.

In conclusie, het gebruik van mest met een lagere stikstofconcentratie heeft veel voordelen voor de tuin. Het zorgt voor een gebalanceerde voeding van de planten, voorkomt uitspoeling en bodemverontreiniging en bevordert een gezond bodemleven.

Deze blog vind je wellicht ook interessant...

Wanneer en hoe vaak moet je het gras bemesten? (Volledige uitleg)

Veelgestelde vragen

Wat zijn de samenstellingen van mest met minder stikstof?

Mest met een lagere stikstofconcentratie bevat minder stikstof dan reguliere mest. Dit kan worden bereikt door het aanpassen van het dieet van dieren, het verminderen van de stikstof in hun voedsel, of het gebruik van technieken om stikstofarme mest te produceren. De exacte samenstelling varieert, maar over het algemeen bevat mest met minder stikstof een lagere hoeveelheid ammonium en nitraat.

Hoe beïnvloedt mest met lagere stikstofconcentratie de grond?

Mest met een lagere stikstofconcentratie kan de grond op verschillende manieren beïnvloeden. Ten eerste kan het leiden tot een verminderde hoeveelheid stikstof die in de bodem terechtkomt, waardoor het risico op overbemesting en negatieve milieugevolgen afneemt. Daarnaast kan het gebruik van mest met minder stikstof bijdragen aan een betere bodemstructuur en een gezonder bodemleven. Tot slot kan het bijdragen aan een lagere uitspoeling van stikstof naar het grond- en oppervlaktewater.

Hoeveel mest mag per hectare worden uitgereden in 2023?

De maximale hoeveelheid mest die per hectare mag worden uitgereden, is afhankelijk van de wettelijke normen en de aanvullende voorwaarden die mogelijk van toepassing zijn, zoals derogatie. In 2023 kan de specifieke hoeveelheid variëren op basis van de geldende normen en eventuele wijzigingen in het beleid. Voor de meest recente en accurate informatie over het uitrijden van mest in 2023, is het raadzaam om de overheidsinstanties en brancheorganisaties in de gaten te houden.

Geschreven door

Erick

Ik ben een echt buitenmens en doe niets liever dan heerlijk in de tuin bezig zijn. Daarnaast is schrijven een grote hobby van mij. Deze twee kan ik perfect combineren door middel van deze blog. Op deze manier probeer ik mijn kennis en enthousiasme over tuinieren over te kunnen brengen op anderen.

Meer over

Lees ook onze andere artikelen