Kleigrond: kenmerken, voordelen en tips voor bewerking

23 september 2023
1,5 min leestijd

Kleigrond is een veelvoorkomend type grond dat op vele plekken in Nederland terug te vinden is. Door zijn unieke eigenschappen heeft het zowel positieve als negatieve effecten op de groei van planten en de omgeving. Kennis van deze eigenschappen kan tuiniers helpen bij het kiezen van de juiste planten en verzorgingstechnieken om hun tuinen te laten bloeien, ondanks de uitdagingen die kleigrond met zich meebrengt.

Kleigrond bestaat voornamelijk uit fijne kleideeltjes en heeft over het algemeen een hoge vochtretentie en voedingsstofgehalte. Dit komt omdat kleideeltjes negatief geladen zijn en zich gemakkelijk binden met water en voedingsstoffen. Er zijn verschillende soorten, afhankelijk van de samenstelling en het voorkomen belangrijkste kleimineralen. De kwaliteit kan variëren en het is essentieel om te weten welke soort je in jouw tuin hebt om de beste strategieën voor jouw planten te ontwikkelen.

Belangrijke punten

 • Kleigrond heeft unieke eigenschappen die invloed hebben op plantengroei
 • Er zijn diverse soorten, afhankelijk van de kleimineralen
 • Het kennen van de specifieke kleigrondsoort helpt tuiniers bij het kiezen van planten en verzorgingstechnieken

Wat is kleigrond

Kleigrond is een van de diverse grondsoorten die voorkomen in verschillende gebieden. Kenmerkend zijn de fijne gronddeeltjes die dicht op elkaar zitten. Deze deeltjes, kleimineralen, bestaan voornamelijk uit silicium en aluminium en kunnen water en voedingsstoffen goed vasthouden.

Kleigrond bevat vaak veel voedingsstoffen en is daardoor vruchtbaar. Echter, door de kleine en dicht opeengepakte gronddeeltjes is het water- en luchtdoorlatend vermogen van kleigrond minder dan andere grondsoorten. Hierdoor kan het bewerken lastig zijn, vooral als het nat is. Bij droogte wordt het hard en kunnen er scheuren ontstaan.

Vanwege de diversiteit aan kleimineralen, kan kleigrond variëren in kleur en textuur. Dit is afhankelijk van de samenstelling en herkomst. Enkele voorbeelden zijn lössgrond, afkomstig van door wind afgezette sedimenten, en veenkleigrond, ontstaan door verlanding van plantenresten in een waterrijk milieu.

De keuze van gewassen die geschikt zijn voor deze grond is afhankelijk van diverse factoren, zoals de vochtigheid en structuur van de grond. Koolgewassen, aardappelen en graan zijn enkele voorbeelden van gewassen die goed gedijen op deze grond. Regelmatig bemesten en het toepassen van bodemverbeteraars zijn belangrijk om de structuur te verbeteren en de vruchtbaarheid van de grond te behouden.

In verschillende delen van Nederland komt kleigrond voor, met name in het rivierengebied, de kuststreek en op de Waddeneilanden. Elk van deze gebieden heeft zijn eigen specifieke soorten met unieke eigenschappen. Het is belangrijk om rekening te houden met de specifieke kenmerken van de grond alvorens beplanting te plannen.

Kleigrond in de tuin

Kleigrond is een type tuingrond die voornamelijk bestaat uit kleideeltjes. Deze grondsoort kan zowel voordelen als uitdagingen bieden voor tuinieren. In dit artikel worden enkele kenmerken en tips besproken om het beste uit kleigrond in je tuin te halen.

Een kenmerk van deze grond is dat het vocht goed vasthoudt doordat de kleine kleideeltjes dicht op elkaar zitten. Hierdoor kunnen planten en gewassen over een langere periode van water worden voorzien. Kleigrond bevat daarnaast vaak veel voedingsstoffen, wat een positief effect op de plantengroei kan hebben.

Echter, kleigrond kent ook enkele nadelen. Door de dichte structuur kan het moeilijk zijn voor plantenwortels om door te dringen en het houdt water soms te goed vast, wat kan leiden tot waterverzadiging. Daarnaast kan het, vooral bij droog weer, hard en ondoordringbaar worden en daardoor lastig te bewerken zijn.

Om met kleigrond te tuinieren, zijn er enkele praktische tips die je kunt toepassen:

 • Verbeter de bodemstructuur: Voeg organisch materiaal toe, zoals compost of oude stalmest, om de structuur en doorlaatbaarheid van de kleigrond te verbeteren. Dit helpt bij het creëren van een meer geschikte omgeving voor plantenwortels en maakt de grond makkelijker te bewerken.
 • Kies geschikte planten: Sommige planten gedijen beter in kleigronden dan andere. Kies planten die goed kunnen omgaan met de specifieke kenmerken van deze grond, zoals water en voedingsstoffen. Enkele voorbeelden zijn fruitbomen, rozen en siergrassen.
 • Bewerken op het juiste moment: Werk niet aan kleigrond als het te nat of te droog is. Als de grond te nat is, kunnen er onbedoeld kluiten ontstaan; als het te droog is, kan het moeilijk zijn om de grond te bewerken. Het ideale moment voor het bewerken van kleigrond is wanneer het vochtig, maar niet doorweekt is.
 • Zorg voor goede drainage: Om problemen met waterverzadiging in kleigrond te voorkomen, zorg voor een goede drainage in je tuin. Dit kan bijvoorbeeld door het aanleggen van drainagesystemen of het planten in verhoogde bedden.

Door rekening te houden met de specifieke eigenschappen en de juiste maatregelen te treffen, kan deze tuingrond alsnog vruchtbaar en succesvol worden gebruikt voor tuinieren.

Eigenschappen van kleigrond

Kleigrond is een bodemtype dat bekend staat om zijn kleverige en dichte textuur. Door de fijnkorrelige samenstelling heeft kleigrond enkele unieke eigenschappen die invloed hebben op het gebruik en het beheer van dergelijke gronden. In dit onderdeel bespreken we de belangrijkste eigenschappen.

Een van de meest opvallende kenmerken van deze grond is de kleverige textuur. Wanneer kleigrond nat is, wordt het kleverig en moeilijk te bewerken. Dit komt door de aanwezigheid van kleine kleideeltjes die dicht op elkaar zitten, waardoor water en lucht moeilijk kunnen doordringen.

Water is een belangrijk aspect in relatie tot kleigrond. Het heeft een hoog waterhoudend vermogen, wat betekent dat het grote hoeveelheden water kan opslaan. Dit is een voordeel tijdens droge perioden, omdat planten nog steeds toegang tot water hebben. Echter, dit kan ook zorgen voor problemen zoals slechte drainage en overstromingen.

Enkele andere belangrijke eigenschappen van kleigrond zijn:

 • Laag luchtgehalte: Door de dichte textuur van kleigrond is er weinig ruimte voor lucht, wat kan leiden tot een gebrek aan zuurstof voor plantenwortels en bodemorganismen.
 • Laag organisch gehalte: In vergelijking met andere bodemtypen, zoals veengrond, is het organisch gehalte van kleigrond meestal lager.
 • Hoge voedingstoffen: Kleigrond kan rijk zijn aan voedingsstoffen zoals stikstof, fosfor en kalium, en kan daarom in sommige gevallen vruchtbaar zijn voor de landbouw.

Het beheer van deze grond kan uitdagend zijn vanwege de hierboven genoemde eigenschappen. Het verbeteren van de bodemstructuur en het vergroten van het organisch gehalte, bijvoorbeeld door het toevoegen van compost, kunnen manieren zijn om de kwaliteit van kleigrond te verbeteren.

In deze blog zijn dus enkele unieke eigenschappen van kleigrond zoals kleverige textuur, waterhoudend vermogen en voedingsstoffen besproken. Elk van deze eigenschappen heeft voor- en nadelen en kan van invloed zijn op de keuze om deze grond voor bepaalde doeleinden te gebruiken.

Soorten kleigrond

Kleigrond is een belangrijk en veelvoorkomend type grond, dat zich kenmerkt door de fijne structuur en het vermogen om water vast te houden. Er zijn verschillende soorten die variëren in samenstelling en eigenschappen. In dit deel zullen we drie specifieke soorten bespreken: leemgrond, zandgrond en bogrond.

Leemgrond is een type kleigrond dat zich onderscheidt door de aanwezigheid van zowel kleimineralen als zandige deeltjes. Deze grondsoort heeft een betere doorlaatbaarheid dan zuivere kleigrond, waardoor water gemakkelijker kan worden afgevoerd. Bovendien is de structuur van leemgrond gunstig voor plantengroei, aangezien het goede lucht- en watercirculatie bevordert. Leemgrond wordt vaak gebruikt in de landbouw en tuinbouw, omdat het een vruchtbare grondsoort is die geschikt is voor de teelt van diverse gewassen.

Zandgrond is een ander type kleigrond dat zich kenmerkt door een hoger percentage zandkorrels in de bodemsamenstelling. Deze grondsoort is meestal licht van kleur en heeft een losse structuur, waardoor water sneller kan worden afgevoerd dan bij zuivere kleigrond. De doorlaatbaarheid van zandgrond maakt het echter ook vatbaarder voor uitdroging, vooral in warme klimaten of tijdens droge periodes. Ondanks dit nadeel wordt zandgrond ook gebruikt in de landbouw, met name voor de teelt van wortelgewassen en fruitbomen.

Ten slotte is bogrond een specifiek type kleigrond dat wordt gevonden in veengebieden zoals moerassen en venen. In tegenstelling tot de andere kleigrondsoorten bestaat bogrond grotendeels uit organisch materiaal, dat voornamelijk afkomstig is van de gedeeltelijke afbraak van plantenresten. Dit resulteert in een donkere kleur en een relatief hoge vochtigheidsgraad. Bogrond is uitermate geschikt voor de groei van veenmos en andere plantensoorten die in waterrijke milieus gedijen. Daarnaast wordt bogrond soms gebruikt als brandstof of als basis voor potgrond.

Deze blog vind je wellicht ook interessant...

Uitleg over grondsoorten die in jouw tuin voor kunnen komen

Invloed van kleigrond op planten

Groei van planten

Kleigrond is zeer voedzaam voor de meeste planten, bomen en gewassen, waardoor ze uitstekend kunnen groeien. De dichte samenstelling van kleigrond zorgt ervoor dat het langzaam water en mineralen opneemt, wat ideaal is voor vaste planten en heesters. Bovendien zorgt de hoge concentratie aan organisch materiaal, zoals koolstof en compost, ervoor dat planten in een gezonde omgeving groeien.

Water en drainage

Hoewel kleigrond veel voordelen biedt voor de groei van planten, kan het ook problemen opleveren in de vorm van slechte drainage. Het heeft de neiging om water vast te houden, waardoor de grond snel verzadigt. Hierdoor krijgen planten in sommige gevallen te weinig lucht en kunnen wortelrot en andere vochtgerelateerde ziekten optreden.

Om de water- en drainageproblemen te verminderen, kunnen verschillende methoden worden toegepast, zoals:

 • Het toevoegen van organisch materiaal, zoals compost, om de structuur van de grond te verbeteren.
 • Verhoogde bedden of terpen aanleggen om waterdiagnoseproblemen te voorkomen.
 • Er voor zorgen dat planten de juiste afstand hebben zodat hun wortels niet te nat worden.
 • Plaatsen van wortelbarrières bij bomen om wortelrot te verminderen.

Voeding en minerale

Kleigrond bevat van nature veel mineralen, waardoor het een vruchtbare bodem wordt voor plantengroei. Door de dichte structuur kunnen mineralen, zoals kalium, calcium en magnesium, lang in de grond blijven. Hierdoor zijn planten meestal goed gevoed met essentiële voedingsstoffen.

Het toevoegen van extra nutriënten kan de voedingswaarde van kleigrond echter nog verder verbeteren en de groei van planten bevorderen. Dit kunnen je doen door bijvoorbeeld organisch materiaal zoals compost toe te voegen of door kunstmest of andere bodemverbeteraars te gebruiken.

Veelgestelde vragen

Hoe verbeter ik kleigrond voor planten?

Om kleigrond te verbeteren voor het planten, is het belangrijk om organisch materiaal toe te voegen, zoals compost, organische meststoffen of bladmulch. Dit helpt bij het verbeteren van de bodemstructuur en het stimuleren van het bodemleven, wat op zijn beurt de groei van planten bevordert. Verdeel het organisch materiaal over de te bewerken oppervlakte en werk het vervolgens in de bodem met een tuinvork of schop.

Wat zijn geschikte planten voor kleigrond?

Geschikte planten voor kleigrond zijn onder andere siergrassen (zoals Miscanthus), vaste planten (zoals Echinacea of Hosta), en sommige heesters (zoals de vlinderstruik en kornoelje). Deze plantensoorten kunnen goed omgaan met de zwaardere structuur van deze grond en zijn daardoor bestand tegen de compactere omstandigheden.

Hoe maak ik een moestuin op kleigrond?

Om een moestuin op kleigrond te beginnen, verbeter eerst de grond met organisch materiaal (zoals compost en mest) en kies voor plantensoorten die geschikt zijn voor kleigronden. Werk het organisch materiaal goed in de bodem en maak verhoogde bedden om de afwatering te verbeteren. Hierdoor zullen de gewassen beter groeien.

Hoe kan ik kleigrond luchtiger maken?

Kleigrond kan luchtiger gemaakt worden door het toevoegen van organisch materiaal, zoals compost, bladmulch of kalk. Door de bodem regelmatig los te maken met een tuinvork of een cultivator kan ook helpen bij het verluchten.

Welke bemesting is geschikt voor kleigrond?

Er zijn verschillende soorten bemesting geschikt. Organische bemesting, zoals compost en dierlijke mest, wordt vaak aanbevolen vanwege de vele voordelen voor de bodemstructuur en het bodemleven. Kalk kan ook helpen kleigrond te verbeteren door de zuurgraad (pH) te corrigeren en het structuur te verbeteren.

Hoe leg ik graszoden op kleigrond?

Bij het leggen van graszoden op kleigrond, begin door de grond goed voor te bereiden. Verwijder eventuele onkruiden en stenen, en verbeter de structuur van de grond met compost, scherp zand of organische meststoffen. Zorg ervoor dat het oppervlak egaal is en leg vervolgens de graszoden uit, waarbij je ervoor zorgt dat de randen goed aansluiten. Houd de graszoden goed vochtig totdat ze goed zijn vastgegroeid in de ondergrond.

Geschreven door

Erick

Ik ben een echt buitenmens en doe niets liever dan heerlijk in de tuin bezig zijn. Daarnaast is schrijven een grote hobby van mij. Deze twee kan ik perfect combineren door middel van deze blog. Op deze manier probeer ik mijn kennis en enthousiasme over tuinieren over te kunnen brengen op anderen.

Meer over

Lees ook onze andere artikelen